اهمیت و ضرورت مصرف بهینه انرژی

تجربه نشان داده است که رشد اقتصادی و توسعه صنعتی که از پایه های اصلی پیشرفت در عرصه فن آوری و رسیدن به اقتدار علمی ، سیاسی و استقلال ملی هستند و تا اندازه زیادی با استفاده درست و منطقی از منابع انرژی ارتباط دارند .       همه ما مصرف کننده انرژی هستیم . در خانه ، دانشگاه ، خیابان ، محل کار و رفت و آمدهای خود، از یکی ازانواع انرژی استفاده می کنیم . برای آنکه بتوانیم مدیریت مصرف انرژی را بهتر انجام دهیم لازم است بین این مصرف کننده های گوناگون تقسیم بندی و برنامه ریزی بوجود آوریم و در نهایت با مدیریت مصرف و اتنخاب روشهای مناسب برای مصرف کنندگان به بهره وری ایده آل خواهیم رسید . 

راهکارهای پیشنهادی کنترل مصرف برق                                                    

راهکارهای پیشنهادی کنترل مصرف آب