رفتن به محتوای اصلی
x

خدمات کارگاهی اداره تاسیسات 

      خدمات جوشکاری :

اين واحد با توجه به حجم كاري  بيشتر كارهاي جوشكاري در قسمتها و واحدها را انجام مي دهد .

 

خدمات نقاشی و نجاری و... : 

اين فعاليتها توسط پیمانکار در قسمتهاي مختلف دانشگاه در دانشكده ها و واحدها در حد معمول انجام  مي گردد.

تحت نظارت وف ایرانی