رفتن به محتوای اصلی
x

شماره تلفن های اضطراری و حوادث

شماره تلفن های اضطراری و حوادث 

 • دفتر اداره تأسیسات2224
 • رئیس اداره 3118
 • فکس اداره 2230
 • ناظربرق فشار متوسط 2223
 • ناظربرق فشارضعیف 2225
 • ناظرکوی مسکونی2237
 • پیمانکار برق، غرب دانشگاه ،3995- 121
 • تأسیسات کوی اساتید ، امام علی (ع) وخوابگاههای الغدیر2946
 • واحدساختمانی3125
 • شیفت پمپ خانه اب تأسیسات2235
 • مسئول کنتور و قبوض 2230
 • کارگاه جوشکاری2229
 • ناظر تأسیساتی 2239
 • پیمانکار  لوله کشی وتعمیرات (مکانیکال ) 2226
 • تأسیسات آبسردکن و سردخانه ها2965
 • پیمانکار آسانسور  03133913992
 • اطلاعات تلفنی دانشگاه  03133912210
 • اتش نشانی112- 03133912921
 • اورژانس بهداری  115-03133912949
 • انتظامات110-03133912910

 

تحت نظارت وف ایرانی