رفتن به محتوای اصلی
x

هشدار : 

 در زمان وقوع خاموشی های برق، وصل بودن دستگاه های الکتریکی به شبکه در حالت روشن، باعث می گردد در زمان برقدار شدن شبکه، جریان لحظه ای زیادی از شبکه کشیده شود که می تواند باعث مشکلاتی مانند قطع مجدد شبکه ، افت ولتاژ و آسیب دیدگی لوازم و تجهیزات الکتریکی ساختمانها و آزمایشگاهها گردد. لذا خواهشمند است در زمان قطعی های برق نسبت به خاموش یا جدا نمودن لوازم از شبکه برق اقدام فرمایید.       

پریز سوخته

 


تحت نظارت وف ایرانی