رفتن به محتوای اصلی
x

گرافترانسفورماتورها يکي از اجزاي اصلي سيستم هاي توزيع مي باشند که خرابي آنها خسارت هاي جبران ناپذيري را براي سيستم هاي قدرت دانشگاه و حتی شرکت هاي توزيع در بر خواهد داشت. علت اکثر اين خرابي ها افزايش تلفات ترانسفورماتورها در اثر افزايش هارمونيک ها به خصوص هارمونيک هاي جريان مي باشد. اين تلفات باعث افزايش دماي نقاط مختلف ترانسفورماتور گرديده و موجب کاهش عمر ترانسفورماتورهاي توزيع و در نتيجه آسيب ديدن شبکه هاي توزيع مي گردد.

لازم به ذکر است واحد نظارت برق فشار متوسط دانشگاه با اندازه گیری و کنترل بارهاي هارمونيکي و مقادیر کیفیت توان پست های دانشگاه ، از کاهش طول عمر مفيد ترانسفورماتورها جلوگیری کرده است . 

 


تحت نظارت وف ایرانی