رفتن به محتوای اصلی
x

اداره تاسيسات دانشگاه در ضلع غربي دانشگاه واقع شده است اين اداره از بدو تاسيسات دانشگاه تا كنون فعاليت هاي چشمگيري داشته است .

پیگیری و نظارت انجام امور مربوط به تعمير ساختمانها و تاسيسات و داير نگهداشتن تاسيسات

پیگیری و نظارت سرويس و نگهداري كليه ساختمانها و دستگاههاي مختلف تاسيساتي - شبكه داخلي برق فشار قوي و فشار ضعيف– اب – فاضلاب- گاز- و غيره و دادن سرويس هاي لازم به واحدهاي مختلف دانشگاه

پيش بيي لوازم مورد نياز و تشخيص ضرورت خريد مواد مورد نياز سرويس ها تاسیسات و لوازم ديگر واحدهاي ذيربط.

سرپرستي اداره تاسيسات:

از اهم فعاليت هاي اين واحد برنامه ريزي و تقسيم كار و نظارت و پيگيري بر كليه واحدهاي زير مجموعه بر اساس تعريف چارت تشكيلات دانشگاه مي باشد.

قسمتهاي سيستم سرپرستي اداره تاسيسات تشكيل شده است از :

1-واحد اماني

2-واحد جوشكاري       

3-واحد نقاشي

4- نظارت بهره برداری پیمانکار برق 

5- نظارت بهره برداری پیمانکار تاسیسات 

تحت نظارت وف ایرانی