رفتن به محتوای اصلی
x

طراحی و برنامه نویسی مانیتورینگ کیفیت توان در سطح برق فشار متوسط وضعیف دانشگاه صنعتی اصفهان

نظارت برق فشار متوسط اداره تاسیسات،دانشگاه صنعتی اصفهان با بهره گیری ازسه نرم افزار آنلاین موفق به اجرای مانیتورینگ برق دانشگاه به منظور بهره برداری و مانیتورینگ کیفیت توان و شناسایی نقاط ضعف و رفع سریع خاموشی های غیر برنامه ریزی شدند.

این طرح در سطح پایلوت انجام وقابلیت گسترش سیستم هایی از قبیل مانیتورینگ موتورخانه ها ، مانیتورینگ آب شرب و فاضلاب و ... را دارا است . 

تحت نظارت وف ایرانی